CrossFit Games Open 2018 – състезание, приключение, преживяване