Иван Славов – всеки ден в залата и винаги в добро настроение