Правилният път: Мария Йорданова и скромните, но ясни цели