График на зала Мотописта
График на CrossFit Dream Скайлер

За да се включиш в тренировките на CrossFit Dream, е нужно да се запишеш. Записването става след регистрация в сайта. Регистрацията ти дава възможност да запазваш място за часовете, в които искаш да тренираш. Чудиш се защо трябва да се запишеш – разбери тук

Какво означават цифрите върху календара? 10/10 означава, че в тренировката има десет места, от които 10 са свободни и можеш да се запишеш. 5/10 означава, че остават 5 свободни места, а 0/10 – че няма повече свободни места за тази тренировка

Понеделник 16.07Вторник 17.07Сряда 18.07Четвъртък 19.07Петък 20.07Събота 21.07Неделя 22.07
08:00
08:00 - 09:00 Кросфит 9/15
08:00 - 09:00 Кросфит 8/15
08:00 - 09:00 Кросфит 12/15
08:00 - 09:00 Кросфит 10/15
08:00 - 09:00 Кросфит 14/15
09:00
09:00 - 10:00 Свободна тренировка 3/4
09:00 - 10:00 Кросфит 10/12
09:00 - 10:00 Свободна тренировка 3/4
09:00 - 10:00 Кросфит 4/12
09:00 - 10:00 Кросфит 12/12
09:00 - 10:00 Свободна тренировка 6/6
09:00 - 10:00 Свободна тренировка 4/4
09:00 - 10:00 Кросфит 12/12
09:00 - 10:00 Кросфит 12/12
09:00 - 10:00 Свободна тренировка 4/4
09:00 - 10:00 Кросфит – първа тренировка 4/4
09:00 - 10:00 Кросфит 12/12
09:00 - 10:00 Кросфит 15/15
10:00
10:00 - 11:00 Кросфит 12/15
10:00 - 11:00 Кросфит 15/15
11:00
11:00 - 12:00 Кросфит 12/12
11:00 - 12:00 Свободна тренировка 4/4
11:00 - 12:00 Кросфит 12/12
11:00 - 12:00 Свободна тренировка 4/4
12:00
13:00
14:00
15:00
15:45 - 16:45 Свободна тренировка 6/6
15:45 - 16:45 Свободна тренировка 6/6
15:45 - 16:45 Свободна тренировка 6/6
15:45 - 16:45 Свободна тренировка 6/6
15:45 - 16:45 Свободна тренировка 6/6
16:00
16:45 - 17:45 Кросфит 9/15
16:45 - 17:45 Кросфит 15/15
16:45 - 17:45 Кросфит 15/15
16:45 - 17:45 Кросфит 15/15
16:45 - 17:45 Кросфит 15/15
17:00
17:45 - 18:45 Кросфит 2/15
17:45 - 18:45 Кросфит – първа тренировка 4/4
17:45 - 18:45 Кросфит 0/12
17:45 - 18:45 Кросфит 8/15
17:45 - 18:45 Кросфит 11/15
17:45 - 18:45 Кросфит 13/15
18:00
18:45 - 19:45 Кросфит 0/15
18:45 - 19:45 Кросфит 1/15
18:45 - 19:45 Кросфит 0/15
18:45 - 19:45 Кросфит 1/15
18:45 - 19:45 Кросфит 8/15
19:00
19:45 - 20:45 Кросфит 3/15
19:45 - 20:45 Кросфит 0/15
19:45 - 20:45 Кросфит 7/15
19:45 - 20:45 Кросфит 2/15
19:45 - 20:45 Кросфит 15/15
Вторник 17.07
08:00 - 09:00 Кросфит 8/15
09:00 - 10:00 Свободна тренировка 3/4
09:00 - 10:00 Кросфит 4/12
15:45 - 16:45 Свободна тренировка 6/6
16:45 - 17:45 Кросфит 15/15
17:45 - 18:45 Кросфит – първа тренировка 4/4
17:45 - 18:45 Кросфит 0/12
18:45 - 19:45 Кросфит 1/15
19:45 - 20:45 Кросфит 0/15
Сряда 18.07
08:00 - 09:00 Кросфит 12/15
09:00 - 10:00 Кросфит 12/12
09:00 - 10:00 Свободна тренировка 6/6
15:45 - 16:45 Свободна тренировка 6/6
16:45 - 17:45 Кросфит 15/15
17:45 - 18:45 Кросфит 8/15
18:45 - 19:45 Кросфит 0/15
19:45 - 20:45 Кросфит 7/15
Четвъртък 19.07
08:00 - 09:00 Кросфит 10/15
09:00 - 10:00 Свободна тренировка 4/4
09:00 - 10:00 Кросфит 12/12
15:45 - 16:45 Свободна тренировка 6/6
16:45 - 17:45 Кросфит 15/15
17:45 - 18:45 Кросфит 11/15
18:45 - 19:45 Кросфит 1/15
19:45 - 20:45 Кросфит 2/15
Петък 20.07
08:00 - 09:00 Кросфит 14/15
09:00 - 10:00 Кросфит 12/12
09:00 - 10:00 Свободна тренировка 4/4
15:45 - 16:45 Свободна тренировка 6/6
16:45 - 17:45 Кросфит 15/15
17:45 - 18:45 Кросфит 13/15
18:45 - 19:45 Кросфит 8/15
19:45 - 20:45 Кросфит 15/15
Събота 21.07
09:00 - 10:00 Кросфит – първа тренировка 4/4
09:00 - 10:00 Кросфит 12/12
10:00 - 11:00 Кросфит 12/15
11:00 - 12:00 Кросфит 12/12
11:00 - 12:00 Свободна тренировка 4/4
Неделя 22.07
09:00 - 10:00 Кросфит 15/15
10:00 - 11:00 Кросфит 15/15
11:00 - 12:00 Кросфит 12/12
11:00 - 12:00 Свободна тренировка 4/4

За да се включиш в тренировките на CrossFit Dream, е нужно да се запишеш. Записването става след регистрация в сайта. Регистрацията ти дава възможност да запазваш място за часовете, в които искаш да тренираш. Чудиш се защо трябва да се запишеш – разбери тук

Какво означават цифрите върху календара? 10/10 означава, че в тренировката има десет места, от които 10 са свободни и можеш да се запишеш. 5/10 означава, че остават 5 свободни места, а 0/10 – че няма повече свободни места за тази тренировка