Увиснете на лост за набиране. Ръцете са прави. Сега се опитайте да докоснете лактите с колене. Можете да използвате и леко залюляване. Не е много лесно, но е идеално упражнение за долната част на корема.

Споделете с приятели: