Легнете по гръб и свийте коленете. От тази позиция разтворете коленете встрани. Сега изправете горната част на тялото до момента, в който с ръце докоснете пръстите на краката. Върнете в начална позиция. Можете да държите ръцете където и както ви е удобно.

Споделете с приятели: