Мотивационна програма на CrossFit Dream

Когато сложиш тренировките като важен приоритет и започнеш да посещаваш залата често, тогава започват да се появяват и желаните резултати. Тогава мотивацията е налице и енергията трябва да се насочи в правилната посока. За съжаление мотивацията е нещо, което всеки открива у себе си и за себе си. Ако вие я имате, ние можем да я разпалим, като ви подкрепим и помогнем.

В CrossFit Dream правим това с нашата мотивационна програма. Тя е насочена към всеки, който се е заел сериозно с кросфит и прави над 20 тренировки месечно в залата. Тя има две нива:

  • Първо ниво – при достигане на 21 тренировки в рамките на календарен месец
  • Второ ниво – при достигане на 21 тренировки в два или повече последователни месеца

 

Първо ниво – солидно начало

Когато достигнеш кота от над 20 тренировки на месец, за нас това е сигнал, че работиш много усърдно. В този момент смятаме, че имаш нужда от подкрепа и изясняване на посоката на развитие. Затова ти подаряваме една индивидуална тренировка, в която да обсъдим въпросите ти и специфичните цели, които имаш. Можеш да посочиш треньор, с когото да работиш, или ние ще определим такъв с оглед твоите цели.

Второ ниво – целенасочени усилия

След като задържиш темпото от над 20 тренировки за повече от един месец, със сигурност ще имаш нужда от по-специфични натоварвания и целенасочена работа по някое от основните направления – гимнастика, щанги или мобилност. А вероятно – и по трите. Затова ти подаряваме карта за 4 посещения на специализираните класове. Изборът къде ще натиснеш е твой – ние ти предлагаме CrossFit Gymnastics, Мобилност и CrossFit Weightlifting!

Ще получаваш своята карта за специализирани класове до тогава, докато задържаш темпото от поне 21 тренировки месечно! Ако прекъснеш, започваш от начало – първо ниво и след това – второ.

А през цялото това време ние ще сме до теб, за да те подкрепяме!