Преди да изпълните скок на кутия е важно да подберете подходящата височина на платформата, застанете близо до нея и скочете върху нея с два крака. Когато сте вече отгоре, трябва да спрете за момент и да се изправите напълно. За да е завършен скокът е необходимо коленете и таза да са напълно разгънати. Можете да слезете от платформата със скок или с крачка.

Споделете с приятели: