CrossFit Bodyweight Benchmarks

За изпълнението на тези девет тренировки не ти е нужно нищо друго, освен воля. Оборудването е много просто: за някои от тях се нуждаеш от лост за набиране, а за една-единствена – от въже за скачане. Всяка от тези тренировки е доста коварна. Никак не е случайно, че всички те носят женски имена!

Защо се наричат бенчмарк тренировки? Защото са класически кросфит тест, с който периодично се измерва напредъка на трениращите. От време на време се промъкват в програмата на CrossFit Dream и когато това се случи, е важно да си запишеш резултата! За да може следващият път да видиш докъде си стигнал.

Мислиш си, че си корав? Опитай тези тренировки!

Barbara

5 rounds, 3 min rest

 

20 pull-ups

30 push-ups

40 sit-ups

50 air squats

Chelsea

emom for 30 minuites

5 pull-ups

10 push-ups

15 air squats

Nicole

AMRAP for 20 minutes

400 m run

max-rep pull-ups

Mary

AMRAP for 20 minutes

5 HSPU

10 pistols

15 pull-ups

Cindy

AMRAP in 20 Minutes

 5 pull-ups

10 push-ups

15 air squats

Annie

For Time

50-40-30-20-10

Double-Unders

Sit-Ups

Angie

As Fast as possible

100 pull-ups

100 push-ups

100 sit-ups

100 air squats