И тази година злият човек, който стои зад структурирането на тренировките на CrossFit Games остана верен на традицията и повтори комолекс, който и преди е даван на състезание. Четвъртата тренировка от квалификациите е точно повторение на 16.4 – четвъртата квалификация от миналия сезон. 

Целта на такова решение е състезателите да могат ясно да проследят развитието и прогреса си. Става дума, разбира се, за онези, които са участвали и в квалификациите за CrossFit Games 2016. И така, представяме ви…

Какво точно е 17.4?

В рамките на 13 минути се изпълнява максимален брой кръгове от следния комплекс:

  • 55 мъртва тяга
  • 55 уолбола
  • 55 калории гребане на тренажор
  • 55 преси от стойка на ръце

В оригиналната версия на тренировките мъжете работят със 102 кг мъртва тяга, 9 кг медицинска топка и мишена на височина 3 м. За жените тягата е със 70 кг, медицинската топка е 6 кг, а мишената е на височина 2,75 м.

При скалираната версия (мъже и жени) пресите от стойка на ръце се заменят с лицеви опори с отлепяне на ръцете от пода. Мъжете работят с 61 кг мъртва тяга, 9 кг медицинска топка и мишена на височина 2,75 м. За жените тягата е с 43 кг, топката е 4 кг, а мишената – 2,75 м.

Отчитане на резултата

Крайният резултат от тренировката е броят на завършените в рамките на 13 минути повторения. При равен брой повторения има тайбрек – времето, в което е завършена последната пълна серия от 55 повторения от някое движение. Състезателят с по-нисък тайбрек се класира по-високо.

Какво трябва да знаем за 17.4?

Четирите движения могат да се сумират като общо 220 повторения. Опитът от миналата година сочи, че топ състезателите (в оригинална и скалирана версия) затварят целия комплекс и повтарят донякъде тягата – т.е. изпълняват около 250-270 повторения. Това е изключително постижение.

Комплексът е така структуриран, че да включи в себе си сила, издръжливост и адаптивност, тъй като при преминаването от движение в движение е нужно състезателят да се настрои бързо към следващото изпитание. Има различни стратегии как да се подходи към комплекса, като е препоръчително да се зададе постоянен ритъм.

При тягата например натоварването не е голямо (особено в скалирана версия) и би се усетило в краката. Следват уолболите, където краката изгарят, а ръцете се натоварват, за да дойде гребането, където именно краката задават необходимата сила за ефективно повторение. В същото време ръцете се донатоварват, за да изгорят окончателно при лицевите опори.

Хванати по отделно, четирите движения не са трудни, а и повторенията не са твърде много. Точно в тази комбинация обаче те могат да донесат много мъка и умора.

Съобразете силата и издръжливостта си – време може да се печели по време на гребането и тягата, но при лицевите опори и уолболите бързото изпълнение ще има висока цена. Не подценявайте нито едно движение и разделете големите серии на малки сетове с кратка почивка. Обратната ситауция – серии с повече повторения и по-дълга почивка не са удачни, защото умората ще става все по-силна с течение на минутите.

Успех!

Споделете с приятели: