Заемете позиция изправен стоеж под лост за набиране. Идеалната му височина е 13 см. по- висок от най- дългият пръст на протегнатата ви нагоре ръка.  Клекнете долу, като опрете длани на пода. Сега с енергичен скок назад ( без да отлепяте длани от пода) разгънете тялото до положение за лицева опора. Направете лицева опора или просто се отпуснете и долепете гърди в пода. Повдигнете тялото по обратния ред- отлепете гърди, подскочете и свийте краката напред до положение, в което сте клекнали и с ръце на пода. Сега се изправете със скок и вместо да плеснете както обикновено с ръце над главата, направете скок и се хванете за лоста като направите набиране. Използвайте инерцията от скока, която да помогне за набирането. След като завършите движението се пуснете от лоста и заемете изходна позиция за ново бърпи.

Споделете с приятели: