Ултимейт Трейнинг ЕООД, е сред бенефициентите на проект за Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, свързани с COVID-19.

На 21.01.2021  Ултимейт Трейнинг ЕООД сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ на  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 с управляващ орган  Министерство на Икономиката на България.

По силата на този договор компанията ще изпълни проект BG16RFOP002-2.095-4616.

Цели и резултати на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19, който ще способства за постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места, като по този начин дружеството ще може да продължи дейността си. 

Обща стойност на проекта е в размер на 3848.15 лв.

Проектът ще бъде изпълнен в рамките на 3 месеца.

Споделете с приятели: