Това е своеобразен архив на рубриката ‘Тренировка на седмицата’, или съкратено ‘WOW’ – Workout of the Week. Характерното за тези тренировки е, че ви представяме по една такава всяка седмица и всички, които тренират в залата, имат удоволствието да преминат през нея 🙂 Освен това, тази тренировка е малко по-специална и обикновено предизвиква ‘WOW’ ефекта у трениращите 😉

11/05/2015

10 min OTM:

Even: 3 strict presses

Odd: 4 pistols

04/05/2015

10 min. OTM:

Even: 4 floor presses

Odd: 8 bent over rows

27/04/2015

6 rounds for time:
Partner A: 400 meter run
Partner B: 2 rounds of
10 pushups HR
10 Box Jumps
25 sit ups

20/04/2015

Partner WOD:

120 pull ups- sit ups

140 med ball cleans – mountain climbers

140 pushups – v – ups

120 burpees – plank

13/04/2015

15 Minute AMRAP
10 Burpees Box Jumps
10 Pushups
10 Ring Rows

06/04/2015

on minute – 5 minutes
10 goblet squat
rest 2 minutes
on minute – 5 minutes
10 unbroken power clean (touch & go) 40/ 25
rest 2 minutes
5 min- 40 sec. Jumping jacks- 20 sec. rest

23/03/2015

20 min AMRAP:
 
20 DB push press/ 10 each arm
30 kb swing
20 box jumps
30 situps
 
16/03/2015
 
18-15-12-9-6-3
Power clean/situps/back extensions

09/03/2015

5 Rounds  for time:
40sec. work /20sec. rest
 
push jerk
c2b pullup
 
02/03/2015
 
Fran!
21-15-9

Thrusters-pull ups

23/02/2015
 
12-10-8 Thrusters- burpee- pullups
3 min. rest 21-15-9
Power clean- pushups HR
3 min. rest 2-4-6-8-10
Swing- v- ups- TTB
 
 16/02/2015
 
Tabata style (20/10 sec):

1 – Lunges (in place)
2 – Row (Cal)
3 – Hand Release Push-ups
4 – Air Squats
5 – C2B/Pull Ups/Ring Rows
6 – Burpees
7 – Situps
8 – HSPU/hand stand
9 – Renegade Row
10 – med ball clean
11 – KB Swings

09/02/2015

20 rounds of:

02/02/2015

20 min AMRAP of:

5 power clean
10 TTB
15 med ball cleans

26/01/2015

4 rounds:

15 thrusters

15 TTB

19/01/15

3 rounds:

20 box jumps

15 pull ups

10 power cleans

4 min. rest, then:

15-12-9

burpees

push press

5 push ups OTM

12/01/2015

100 pull ups

100 med ball cleans

100 db snatches

05/01/2015

Kalsu

100 thrusters for time

5 burpees OTM

22/12/2014

AMRAP for 15 min:

1 thruster, 1 push up

2 thrusters, 2 push ups

3 thrusters, 3 push ups

……………………………….

15/12/2014

for time: 7 rounds of:

7 push ups HR

7 jumping lunges (each leg)

7 swings OH

7 deadlift

7 burpees

7 pull ups

7 knees to elbows

08/12/2014

20 min  AMRAP of:

5 TOES TO BAR

10 BURPEES

15 BOX JUMPS

01/12/2014

10 min Cindy
then 3 min rest
then 10 min AMRAP of:
1 round Cindy, 1 thruster

1 round Cindy, 2 thrusters

1 round Cindy, 3 thrusters
1 round Cindy, 4 thrusters

……………………………………..

24/11/2014

5 min jumping jacks
then: 10 min AMRAP LADDER of:
1 rep deadlift/1 rep box jump
2 reps deadlift/2 reps box jumps
……

17/11/2014

12 min. AMRAP:

10  KTE
10 lunges OH
10 strict burpees

2 min rest and then

 

16 min. AMRAP:
7 TTB
12 back lunges OH
17 sit ups

10/11/2014

15 min AMRAP of:
5 TTB, 10 pushups, 15 squats;
 
3 min rest;
 
12 min AMRAP of:
10 situps, 10 back extensions, 10 lunges OH

03/11/2014

15mins EMOM OF:

Min 1: 5 x Hang Clean Thrusters
Min 2: 10 x Box jumps
Min 3: 15 x Hollow Rocks

27/10/2014

18 min AMRAP of:

15 box jumps

12 push press

9 TTB

20/10/2014

Angie:

100 pull ups

100 push ups

100 sit ups

100 squats

13/10/2014

10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 reps of:

Hang Power Clean

Push ups (HR)

Burpees

06/10/2014

4 rounds of:

1 min Toes to bar

1 min Deadlift

1 min rest

29/09/2014
 
 

Споделете с приятели: