Mobility Class

Mobility Class

Тренировката по мобилност е специален клас, насочен към подобряването на движението и гъвкавостта на тялото. Знаеш, че трябва да разтягаш преди и след тренировка, но не знаеш как? Ние ще те научим!

Това е тренировка, целяща подобряване на подвижността и гъвкавостта на тялото. Тук включваме динамично и статично разтягане, както и различни техники и похвати за развиване на еластичност на мускулите и увеличение обема на движение в ставите.

Всеки специален клас Мобилност има целенасочена тема. Тренировката започва с резюмирана информация за групите мускули и стави, върху които ще бъде поставен фокус. Целта ни е да постигнем високо ниво на осъзнатост и фокусирана работа от всички участници в класа.

Основните теми, по които работим, са добре познатите области от тялото, които създават най-големи проблеми при многоставните движения – рамене, таз, задна верига.

Часовете по мобилност са подходящи за всеки, който иска да постига солидни резултати в кросфит тренировките и има амбициозни цели. Те ще помогнат за „сглобяване“ на по-техничните многоставни движения и за достигане на пълен обем на движение. Тренировките са изградени около стречове, прогресии и спомагателни упражнения, които в последствие всеки трениращ да може да изпълнява и сам.

Целта ни е да дадем в ръцете ви огромен арсенал от упражнения за разтягане и мобилност, чрез който не само да можете да подготвяте тялото си за добра работа по време на загрявката и минутите за стреч, но и да си осигурявате по-бързо и качествено възстановяване.

Това, разбира се, с уговорката, че единствено работата в часа по мобилност няма да е достатъчна – резултатите ще дойдат от целенасочено и осъзнато разтягане и упражняване във всяка една тренировка. Само така може да се постави солидна основа, която да позволи нови и нови лични рекорди и все по-добро изпълнение на движенията.

Ще станеш още по-силен, довери ни се!